โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ... ฮิต RSS Feed
แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ...
  แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผน... ฮิต RSS Feed
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผน...
  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมื... ฮิต RSS Feed
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมื...
  ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพร... ฮิต RSS Feed
ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพร...
  เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริม... ฮิต RSS Feed
โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริม...
  โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปั... ฮิต RSS Feed
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปั...
  -
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ... รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ...
  9 คำสอนของพระองค์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » สวนลองกอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
สวนลองกอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
  สวนลองกองของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ในพื้นที่บ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

  ลักษณะอากาศ
 
  เวลาละหมาดที่ปัตตานี
 
  ผู้ดูแลระบบ
 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768