โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี:


· โครงการ ระบบระบายน้ำโรงเรียนบ้านกูวิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่าง (กิจกรรมจัดหาน้ำ) บ้านเคียน
· โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียว
· โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนธรรมพิทยาคาร (บ้านจือรง)
· โครงการ ระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ระบบส่งน้ำโรงเรียนแม่ลานวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ คันกั้นน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบและปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีรา(กิจกรรมระบายน้ำและอาคารประกอบ)
· โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมจัดหาน้ำ)
· โครงการ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มตำบลตะลุบันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ส่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น
· โครงการ สนับสนุนน้ำให้พื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณวัดเลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ระบบระบายน้ำโรงเรียนบ้านค่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ โครงการระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักศูนย์ครูใต้
· โครงการ ระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักศูนย์ครูใต้
· โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลกะรุบีและตำบลตะโละดือรามัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลทรายขาว
· โครงการ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว
· โครงการ ฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฝายคลองโผงโผง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฝายบ้านโต๊ะปิเยาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านเตราะหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ สระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน
· โครงการ จัดหาน้ำให้บ้านนางโอและบ้านลุตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ จัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี
· โครงการ คันกั้นน้ำเค็มบ้านจารัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โรงเรียนศาสน์อิสลาม (กะลาพอ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า
· โครงการ ปรับปรุงฝายบ้านพอเหมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฝายห้วยลวดน้ำเต้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฝายห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ขุดลอกคลองบางเก่าเพื่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ขุดลอกคลองบางตาหยาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฝายเขาใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ขุดลอกคลองพรุปายอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนบากงพิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านดอนนา(จัดหาน้ำและถนน)
· โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำดำ
[ ย้อนกลับ ]

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768