โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี:


· โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดทรายขาว (บ้านทรายขาว)
· โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านพิเทน
· โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดสำเภาเชย
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บ้านลุตง)
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านไม้แก่น-บ้านสารวัน(เกษตรผสมผสาน)
· โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านละเวง
· โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารวัน
· โครงการ การทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(ปิยา)
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯตาลีอายร์
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ (ตาลีอายร์)
· โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านปาตีมอ
· โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์นม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(วัดถัมภาวาส)
· โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ
· โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าโครงการศูนย์ครูใต้ (สายใหม่)(วัดบ้านน้ำดำ)
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บางเขา)
· โครงการ เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(ยาบี)
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(โคกหมัก)
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บ้านน้ำดำ)
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านเคียน
· โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียวตามพระราชดำริ
· โครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากะพง
· โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำ) แป้น
[ ย้อนกลับ ]

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768