โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสายบุรี รวม 26 โครงการ

                  โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชนบ้านบางเก่า
                  โครงการ ก่อสร้างถนนสายข่าลิง-โต๊ะชู๊ด เตราะปลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ สร้างเส้นทางสายบ้านกะลูแป-บ้านโต๊ะชู๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
                  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำ) แป้น
                  โครงการ เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
                  โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านปาตีมอ
                  โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์นม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(วัดถัมภาวาส)
                  โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ
                  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มตำบลตะลุบันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                  โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โรงเรียนศาสน์อิสลาม (กะลาพอ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                  โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า
                  โครงการ ปรับปรุงฝายบ้านพอเหมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ฝายห้วยลวดน้ำเต้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ฝายห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ขุดลอกคลองบางเก่าเพื่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ขุดลอกคลองบางตาหยาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ฝายเขาใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ขุดลอกคลองพรุปายอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ส่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น
                  โครงการ สนับสนุนน้ำให้พื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โครงการ ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณวัดเลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

[ ย้อนกลับ ]

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768