โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองจิก รวม 15 โครงการ

                 โครงการ ทุ่งลิปะสะโงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                 โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าโครงการศูนย์ครูใต้ (สายใหม่) 
                 โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
                 โครงการ จุฬาภรณ์พัฒนา 6 (ขยายเขตไฟฟ้า)
                 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าโครงการศูนย์ครูใต้ (สายใหม่)(วัดบ้านน้ำดำ) 
                 โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(ยาบี)
                 โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(โคกหมัก)
                 โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บ้านน้ำดำ)
                 โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บางเขา)
                 โครงการ ระบบระบายน้ำโรงเรียนบ้านค่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                 โครงการ ระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนบากงพิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                 โครงการ โครงการระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักศูนย์ครูใต้
                 โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านดอนนา(จัดหาน้ำและถนน)
                 โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำดำ
                 โครงการ ระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักศูนย์ครูใต้

[ ย้อนกลับ ]

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768