โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ... มาใหม่ อ่าน 36 ครั้ง     โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริม... มาใหม่ อ่าน 268 ครั้ง     แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผน... มาใหม่ อ่าน 323 ครั้ง     รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปั... มาใหม่ อ่าน 292 ครั้ง     แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุก... มาใหม่ อ่าน 395 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ... มาใหม่ อ่าน 36 ครั้ง3628 ส.ค. 2560
 โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริม... มาใหม่ อ่าน 268 ครั้ง26827 ส.ค. 2560
 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผน... มาใหม่ อ่าน 323 ครั้ง32316 พ.ค. 2560
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมื... อ่าน 415 ครั้ง41527 ก.พ. 2560
 ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพร... มาใหม่ อ่าน 397 ครั้ง39722 ธ.ค. 2559
 รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปั... มาใหม่ อ่าน 292 ครั้ง29208 ธ.ค. 2559
 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุก... มาใหม่ อ่าน 395 ครั้ง39509 พ.ย. 2559
 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ... 9 รูป มาใหม่ อ่าน 286 ครั้ง28616 ต.ค. 2559
 ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห... อ่าน 236 ครั้ง23614 ต.ค. 2559
 สวนลองกอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... 14 รูป มาใหม่ อ่าน 248 ครั้ง24807 ต.ค. 2559
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก จั... อ่าน 415 ครั้ง27 ก.พ. 2560
 ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตา... มาใหม่ อ่าน 397 ครั้ง22 ธ.ค. 2559
 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ มาใหม่ อ่าน 395 ครั้ง09 พ.ย. 2559
 สวนทุเรียนทรายขาวในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร... 11 รูป มาใหม่ อ่าน 349 ครั้ง07 ต.ค. 2559
 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่... มาใหม่ อ่าน 323 ครั้ง16 พ.ค. 2560
 รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปัตตานี มาใหม่ อ่าน 292 ครั้ง08 ธ.ค. 2559
 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 9 รูป มาใหม่ อ่าน 286 ครั้ง16 ต.ค. 2559
 โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน มาใหม่ อ่าน 268 ครั้ง27 ส.ค. 2560
 สวนลองกอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14 รูป มาใหม่ อ่าน 248 ครั้ง07 ต.ค. 2559
 ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต อ่าน 236 ครั้ง14 ต.ค. 2559

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768