_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ ที่ดิน ถนน กฎหมาย หรือ ระเบียบ รวมทั้งโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2


ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 415 ครั้ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:11:42:AM