_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนและให้นโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการอบรม
ภาพบรรยากาศในระหว่างการอบรมโครงการฯ

ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 268 ครั้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:12:53:AM