_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี
ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี
เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกอบการทรงงาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 397 ครั้ง
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:13:14:AM