โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
  เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 โครงการรายพระองค์
 โครงการอาหารกลางวัน
 โครงการตามปีงบประมาณ
 โครงการปีงบประมาณถัดไป
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ขัอมูลโครงการตามพื้นที่
 
 อำเภอกะพ้อ
 อำเภอโคกโพธิ์
 อำเภอทุ่งยางแดง
 อำเภอปะนาเระ
 อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน
 อำเภอไม้แก่น
 อำเภอยะรัง
 อำเภอยะหริ่ง
 อำเภอสายบุรี
 อำเภอหนองจิก
 อำเภอเมืองปัตตานี
  ข้อมูลโครงการตามประเภท
 
 ด้านแหล่งน้ำ
 ด้านการเกษตร
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านคมนาคม/สื่อสาร
 ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
 แบบบูรณาการ/ด้านอื่นๆ
  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
 
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: testlogin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 57

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ มาใหม่ ฮิต     โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน มาใหม่ ฮิต     แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ มาใหม่ ฮิต     รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปัตตานี มาใหม่ ฮิต     แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ มาใหม่ ฮิต    
 แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ... (อ่าน 35 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (28 ส.ค. 2560)แบบฟอร์มเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริม... (อ่าน 267 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (27 ส.ค. 2560)โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผน... (อ่าน 322 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (16 พ.ค. 2560)แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมื... (อ่าน 414 ครั้ง) ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (27 ก.พ. 2560)ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ ที่ดิน ถนน กฎหมาย หรือ ระเบียบ รวมทั้งโครงการก่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพร... (อ่าน 396 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (22 ธ.ค. 2559)เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกอบการทรงงาน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปั... (อ่าน 291 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (08 ธ.ค. 2559)-
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุก... (อ่าน 395 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (09 พ.ย. 2559) “แนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ” เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย หลักการทรงงานและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์ องค์ความรู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ... (อ่าน 285 ครั้ง) จำนวน 9 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (16 ต.ค. 2559)9 คำสอนของพระองค์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห... (อ่าน 236 ครั้ง) ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (14 ต.ค. 2559)ตามประกาศสำนักพระราชวัง ได้มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สวนลองกอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... (อ่าน 247 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (07 ต.ค. 2559)สวนลองกองของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ในพื้นที่บ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการอำเภ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สวนทุเรียนทรายขาวในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ... (อ่าน 349 ครั้ง) จำนวน 11 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง (07 ต.ค. 2559)สวนทุเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก จังหวัดปัตตานี
27 ก.พ. 2560
 ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี
22 ธ.ค. 2559
 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
09 พ.ย. 2559
 สวนทุเรียนทรายขาวในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
07 ต.ค. 2559
 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
16 พ.ค. 2560
ทั้งหมด

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 0 - 7334-9645 ต่อ 74179    E - mail : pattani@moi.go.th

ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1366 x 768